Полезно

Научете повече за пазара на имоти

Какви са разходите по покупка на имот в Гърция?

В последните години Гърция значително редуцира разходите за покупка и продажба на недвижими имоти. От 01.01.2014 г. данъка за придобиване на имот в Гърция се намалява от 10 % на 3,09 %. От 31.12.2022 г. отпадна и таксата от 24 % за имоти с разрешение за строеж след 01.01.2006 г.

Всички такси за придобиването на имот в момента са в порядъка на 8,5-10 % за имоти до 100000 евро.

Таксите включват:

Нотариална такса 1,5 % върху стойността на сделката плюс 24 % ДДС

Данък придобиване 3,09 % върху стойността на имота, но не по малко от 3,09 % от данъчната (кадастралната) оценка

Адвокатски хонорар 1 %-1.5 % върху стойността на сделката плюс 24 % ДДС

Такса вписване в имотния регистър 150 евро плюс 0,5 % върху стойността на имота

Комисионна за посредничество – нашата такса е 2.5 % плюс 24 % ДДС

Така за имот от 100000 евро, общите разходи ще са ориентировъчно 9940 евро

Нотариална такса 1500 евро плюс 360 евро ДДС

Данък придобиване 3090 евро

Адвокатски хонорар 1000 евро плюс 240 евро ДДС

Такса вписване в имотния регистър 150 евро плюс 500 евро

Комисионна за посредничество – 2500 евро плюс 600 евро ддс

Оставете коментар

Your email address will not be published.