All Posts in "Данъци и такси" Category

Category archive page

Какви разходи ще имам, ако искам да отдавам под наем недвижимия имот?

Покупката на имот в Гърция е винаги добро решение. То може да е взето с цел лично ползване, с инвестиционна цел – отдаване под наем или спестовна цел – влагане на свободни средства в един сигурен и непрестанно развиващ се пазар. Независимо от целта на покупката винаги може да решите да отдавате имота си под…

Какви са разходите по покупка на имот в Гърция?

В последните години Гърция значително редуцира разходите за покупка и продажба на недвижими имоти. От 01.01.2014 г. данъка за придобиване на имот в Гърция се намалява от 10 % на 3,09 %. От 31.12.2022 г. отпадна и таксата от 24 % за имоти с разрешение за строеж след 01.01.2006 г. Всички такси за придобиването на…